Class 8 Assamese Question Answer – অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ

Class 8 Assamese Question Answer: Question Answer for Class 8 Assamese subject are given for the students so that they can get to know the answers to the questions in case they are not able to find it. It is important for all the students who are in Class 8 currently. Here we are providing the Question Answer to all the chapters of Class 8th Assamese Textbook for the students. They can refer to these solutions while they are solving the questions from the Assamese textbook.

Class 8 Assamese Question Answer

পাঠ নং (Chapter)পাঠৰ নাম
পাঠ – ১নিয়ৰ
পাঠ – ২যুগমীয়া শৰাইঘাট
পাঠ – ৩এন্ ফ্রাঙ্কৰ ডায়েৰি
পাঠ – ৪জাগা জননীৰ সন্তান
পাঠ – ৫ভক্তপ্ৰাণ প্ৰহ্লাদ
পাঠ – ৬প্ৰগতিৰ সোণালী বাট
পাঠ – ৭বস্তু বিজ্ঞান আৰু অধ্যয়ন
পাঠ – শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ
পাঠ – ভয়
পাঠ – ১০পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মশাপ
পাঠ – ১অতীতক নাযাবা পাহৰি
পাঠ – ১সুখ
পাঠ – ১হোমি জাহাংগীৰ ভাবা
পাঠ – ১সংস্কৃতি আৰু আমাৰ জীৱন
পাঠ – ১শিশু লীলা

Class 8 Assamese Question Answer

The students who are in class 8 and have the Assamese Books can check this page to know the Question Answer for all the chapters of Assamese book. They need to ensure that they are checking the Class 8 Assamese Question Answer for the chapter which they intend to check.

অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ

অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া (Class 8 Assamese Question Answer) বিষয়ৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে বিচাৰি নাপালে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব পাৰে। বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীত থকা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ সকলো অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছো। অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে এই সমাধানবোৰৰ উল্লেখ কৰিব পাৰে।

লগতে পঢ়ক  যুগমীয়া শৰাইঘাট Class 8 (প্ৰশ্ন উত্তৰ) অসমীয়া অষ্টম শ্ৰেণী

যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু অসমীয়া কিতাপ আছে তেওঁলোকে অসমীয়া কিতাপৰ (assamese question answer class 8) সকলো অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ জানিবলৈ এই পৃষ্ঠাটো চাব পাৰিব। তেওঁলোকে নিশ্চিত হ’ব লাগিব যে তেওঁলোকে যিটো অধ্যায় পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্তৰটো পৰীক্ষা কৰি আছে।

More Question AnswerClick Here
Visit Sebahslc Home PageClick Here

Leave a Comment